Hij komt, hij komt….   10-11-2017

Volgend weekend komt Sinterklaas weer in het land.
Natuurlijk wordt dit gezellige feest ook uitgebreid met de
hele brede school gevierd. De Ouderverenging zal de
school weer mooi versieren. Woensdag 22 mogen alle
kinderen van de brede school de schoen zetten
. Nu maar
hopen dat Sinterklaas en de pieten die nacht in Heino
komen.
Op dinsdag 5 december zullen Sinterklaas en de pieten
een bezoek brengen aan de hele brede school. Wilt u hier
ook getuige zijn van de aankomst? Noteer het dan alvast
in uw agenda: maandag 5 december rond 8.40 uur.
De groepen 5 t/m 8 vieren op 5 december het
surprisefeest. Zij gaan 20 november lootjes trekken. Het
is de bedoeling dat zij voor het uitverkoren kind een
cadeautje van €3,50 kopen. Bij dit wordt een gedicht en
een surprise gemaakt.
De kinderen van groep 5 maken in
ieder geval een surprise, gedicht mag. De gedichten
moeten op de computer worden gemaakt en uitgeprint.
We gaan ervan uit dat u thuis een oogje in het zeil houdt
met het maken van de surprise. Let erop dat er geen
viezigheid in komt en geen grabbeldozen gemaakt
worden.
Zoals eerder vermeld zijn de kinderen dinsdag 5
december om 12.00 uur vrij.
Top


Directienieuws   10-11-2017

Tim
Juf Suzanne is dinsdag 31 november bevallen van een
gezonde zoon: Tim.
Het gaat goed met het kersverse gezinnetje. We wensen
Sander, Suzanne en Tim alle geluk!

Mocht u juf Suzanne en haar man Sander een kaartje
willen sturen, dan is het adres verkrijgbaar op school.

Spaarpot in de groepen
Iedere klas heeft een spaarpotje waar €3,00 per kind
ingedaan mag worden. Van dit bedrag worden bijzondere
dingen betaald die geregeld worden door de
klassenouders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
cadeautje of kaart bij (langdurige) ziekte of
ziekenhuisopname. De spaarpot blijft tot eind volgende
week staan.

Scholing
Naast individuele scholing of cursussen verdiepen we
ons als team ook met regelmaat in onderwijsaspecten
om ons onderwijs te blijven finetunen.
Zo volgen we als team woesdagmiddag 15 november
een vervolgbijeenkomst gericht op ‘kindgesprekken’ en
zullen we ons op vrijdag 24 november gaan richten op
Cultuureducatie.

Staking?
De vakbonden hebben een eventuele staking in
gedachten op 12 december. We houden u op de hoogte.
Top


Dringende oproep van de MR   09-11-2017

Maaike de Waal zal de oudergeleding van onze MR
begin 2018 gaan verlaten. Hierdoor zijn wij dringend op
zoek naar een enthousiaste ouder om haar zittings-
termijn, die tot augustus 2018 loopt, af te maken!
Als MR houden wij ons bezig met de organisatie van de
school en de inrichting van het onderwijs. Wij geven het
schoolbestuur gevraagd, maar soms ook ongevraagd
advies over alles wat met de school te maken heeft.
Hierbij kun je denken aan beleidstukken, begrotingen,
jaarplannen, etc. Heb je hier feeling mee en kun je
ervaring meebrengen vanuit je eigen werkveld dan zijn
we op zoek naar jou! Ben je enthousiast en wil je je
aanmelden neem dan contact op met ons via ons
emailadres: MR@bredeschooldespringplank.nl. Mocht je
nog twijfelen of heb je vragen dan kun je ons ook
bereiken door contact op te nemen met voorzitter Arwen
Nelissen (06-18873511) of door één van ons aan te
schieten op school of schoolplein. We vergaderen 1x per
maand. Mocht je dit een keer bij willen wonen om sfeer
te proeven dan ben je natuurlijk van harte welkom! De
eerstvolgende vergadering is donderdag 23 november.
Top


Schoolapp   08-11-2017

U heeft zich toch ook al aangemeld?
Zoals eerder gecommuniceerd is onze schoolapp
volledig vernieuwd. Door deze app te installeren heeft u
op een zeer eenvoudige wijze altijd direct toegang tot
bijvoorbeeld onze site en kunt u door één knop op de
telefoon ons bellen. Daarnaast plaatsen de
groepsleerkrachten met regelmaat de meest recente
informatie en foto’s van groepsactiviteiten op. Dit wilt u
toch niet missen?
Top


Pietendisco   06-11-2017

Op zaterdag 25 november is er weer discozwemmen in zwembad Tijenraan.
Zie deze flyer:
Top