Open scholendag

Woensdag 25 januari gaan alle deuren op onze hele brede school weer open tijdens de jaarlijkse ‘Open dag’. Iedereen die een kijkje in onze keuken wil nemen is van harte welkom van 9.00 uur tot 12.00 uur!

Tijdens deze ochtend zullen er aan toekomstige ouders of geïnteresseerden rondleidingen worden gegeven. De koffie of thee staat voor u allen klaar. U bent van harte uitgenodigd!Springplank’s got talent!   08-09-2017

Sinds enkele jaren is onze traditionele playbackshow
uitgebreid tot een echte talentenjacht. Dit jaar is de
happening woensdag 4 oktober. Wie-o-wie neemt de titel
over van Megan Douglas (vorig jaar groep 8)? Heb je
ook een schitterend podiumact (zang, dans, playback,
acrobatiek etc), geef je dan op voor 22 september.
Opgeven kan ook door een mail te sturen naar
activiteiten@bredeschooldespringplank.nl of via de
opgavestrookjes. Deze komen in de groepslokalen te
liggen.


De informatieavonden   08-09-2017

De informatieavond van groep 8 zit er weer op. Het is fijn
om te merken dat de betrokkenheid onder onze ouders
groot is. De komende tijd zullen de overige
informatieavonden plaatsvinden. Wij vinden het
belangrijk u goed te informeren over groepspecifieke
zaken: wat kunt dit schooljaar verwachten van school en
wat verwachten wij van uw kind en wat van u, als ouders.
We gaan er dan ook van uit dat van elk kind minimaal
één ouder/verzorger aanwezig is. Indien u verhinderd
bent, dan graag even persoonlijk afmelden.


Start van de dag   08-09-2017

Vanaf maandag 11 september gaat de afspraak t.a.v. het
brengen voor de kinderen vanaf groep 2 weer in. We
verzoeken alle ouders vanaf groep 2 buiten of op het
leerplein afscheid te nemen van hun kind. Op deze wijze
blijft het in de groepslokalen rustig, kunnen kinderen
contact maken met klasgenootjes/groepsleerkracht en
kunnen ze zelfstandig starten met hun taak. Wilt u deze
informatie ook doorgeven aan de oppas van uw
kind(eren)?
 


Hoe wordt u geïnformeerd?   08-09-2017

De schoolgids zal ook dit jaar niet meer uitgedeeld
worden. Uiteraard staat de schoolgids, naast alle andere
relevante schoolinformatie, in zijn geheel op onze site
www.bredeschooldespringplank.nl. De jaarkalenders zijn
inmiddels verspreid. Elk gezin heeft één exemplaar
ontvangen. Voor een tweede exemplaar kunt u zich
melden bij de directiekamer. In onze kalender staat veel
praktische informatie over het hele schooljaar.
Daarnaast informeren we u via onze nieuwsbrief “de
Springtijding”. Deze digitale nieuwsbrief komt één keer
per 14 dagen uit. Aanmelden verloopt via onze site:
www.bredeschooldespringplank.nl. Na aanmelding
ontvangt u de Springtijding automatisch in uw mailbox.
Heeft u zich ook al aangemeld bij onze facebooksite
(brede school de Springplank Heino)? Op deze site staan
regelmatig foto’s/filmpjes van actuele schoolzaken.
Tijdens de informatie-avond wordt u geínformeerd over
de nieuwe schoolapp die we binnenkort actief zullen
inzetten.